Водопідготовка для промислових підприємств

Водопідготовка для промислових підприємств

Необхідність такого процесу, як промислова водопідготовка, або підготовка води для пром. підприємств, пояснюється вагомими тенденціями сучасності. Технології безупинно розвиваються, до сировинних і допоміжних матеріалів для різних технологічних етапів висуваються нові вимоги. Всі завдання, пов’язані з водоочищенням, які належить під час роботи вирішувати підприємствам, можна об’єднати в дві великі групи. Перша зосереджується на забезпеченні максимальної ефективності процесу, друга полягає в створенні продукції належної якості.

Розвиток технологій і ефективне використання всіх ресурсів, зокрема й водних, безпосередньо позначається на собівартості продукції. Це пояснює, чому провідні світові підприємства прагнуть обзавестися такими системами водопідготовки, які будуть позитивно впливати на вартість очищеної води, поряд з такими чинниками, як якість і кількість. Тобто ефективні водопідготовка, водозабезпечення та водопостачання – обов’язкові аспекти будь-якого успішного сучасного виробництва.

Активне споживання води характерне практично для всіх промислових галузей. При цьому необхідні якісні параметри ресурсу варійовані в різних сферах діяльності, індивідуальні для різноманітних цілей. Кожне галузеве підприємство оснащується такою промисловою системою водопідготовки, яка точно відповідає вимогам до якості води в певному сегменті.

Якщо взяти, наприклад, виробництво електронних деталей, то опір використовуваної води повинен бути як мінімум 500 кОм/см. Для вирощування кристалів, формування особливо чистих речовин, нанотехнологій необхідна надчиста вода. На гальванічних виробництвах повинна використовуватися вода спеціального призначення, тобто відповідна точній концентрації певних іонів, органічних речовин тощо. Отже, щоб досягти стабільної відповідності води потрібним параметрам, важливо реалізувати ефективну промислову водопідготовку.

Цінність води як ресурсу для промисловості

Якість води, використовуваної промисловими підприємствами, в значній мірі визначає якісний рівень продукції, що випускається. Чистота води повинна контролюватися. У випадку невідповідності води технічним вимогам слід удосконалити виробничу ділянку, сконцентровану на водоочищенні. Різні фільтри (осадові, сорбційні, механічні), установки пом’якшення безперервної дії, дозуючі, знезаражувальні та інші пристосування – необхідні заходи для досягнення високих результатів.

Вода як цінний ресурс для технологічного процесу може виконувати кілька функцій:

 • сировина для виготовлення харчової, фармацевтичної, косметичної, хімічної, паперової та іншої продукції, що безпосередньо впливає на її якісний рівень;
 • технологічний робочий матеріал для створення тих чи інших розчинів, промивання техніки і т.д., що має значення для обладнання (найчастіше зовсім недешевого), термінів його експлуатації, а також деякою мірою для якості виробів, що виготовляються;
 • зворотна (багаторазово задіювана в технологічних процесах) вода, необхідна для функціонування опалювальних і кондиціонувальних систем, для техноділянок нагрівання і охолодження й тому подібного, з метою збільшення періоду служби обладнання.

Водопідготовка: коротко про головне

Водопідготовка... На перший погляд, термін здається простим і зрозумілим. Насправді ж, він охоплює безліч різних завдань і шляхів їх вирішення. Промислова водопідготовка має дуже велике значення майже для всіх сьогоднішніх технопроцесів, орієнтованих на максимально якісне та повне задіяння ресурсів. Вона повинна бути високоефективною, комплексною та професійною. Включає в себе цілий перелік водоочисних технологій питної та технічної спрямованості. Воду очищують від заліза, пом’якшують, знезаражують, покращують її смако-ароматичні характеристики, знижують в ній концентрацію пестицидів, радіоактивних забруднень тощо. Продуктивність системи пром. водопідготовки може бути як сто літрів, так і декілька сотень кубічних метрів на годину.

Вода на підприємства надходить з різних джерел: з річок, озер, ґрунтових вод, міських водопровідних магістралей... Системи водоочищення можуть експлуатуватися і в місті, і за його межами. Головне, щоб вони якісно видаляли з води розчинені в ній речовини різних розмірів, а підприємство на виході отримувало водний потік, який відповідає всім вимогам, нормам і стандартам.

Розрізняють такі варіанти водопідготовки:

 • локальний. Неглибоке водоочищення, яке торкається окремих технологічних процесів, відповідно до їх специфіки та вимог. Передбачає вилучення заліза і механічних включень з актуалізацією регенераційних очисних методів, нерідко з відстоюванням і фільтрацією. Всі домішки внаслідок такої обробки не видаляються;
 • загальний. Справляється практично з усіма домішками, передбачає комплексне водозабезпечення всіх ділянок підприємства, в тому числі й очищення стоків. Вода, що пройшла подібну обробку, підлягає спуску у водойми, тому її очищення повинне виключити шкоду для екосистеми.

Крім того, водопідготовка, загалом, ділиться на побутову та промислову. Для побутової (відразу зазначимо, дещо спрощеної і менш витратної в фінансовому плані) властивий яскраво виражений регіональний принцип (близьке розташування споживачів і фахівців з обслуговування, територіальна прив’язка до водних басейнів). Не рідкість – наявність специфічних технологічних нюансів, не характерних для інших регіонів.

Промислова водопідготовка – справа зовсім інша, більш складна і, логічно, дорожча. Тут не доводиться говорити про стандартні рішення. Це той випадок, коли в пріоритеті – індивідуальні якісно-кількісні параметри. Тут є свої специфічні особливості й потрібен професійний підхід. Регіональна прив’язка особливого значення не має. Гарантія всіх необхідних параметрів прописується персональним контрактом. Так вдається досягти балансу в ланцюжку якість-практика-ціна. Пром. підготовка води зобов’язана забезпечувати надточну відповідність технологічним вимогам з урахуванням якісних параметрів води-первинника, в т.ч. швидкості фільтрації, тривалості контакту, резервування тех. установок, безпеки застосування і тому подібного.

Роль водоочисних заходів

Певна якість води на тому чи іншому підприємстві – зовсім не чиясь примха, а надважливий виробничий захід. Важливість водоочистки не підлягає сумніву. Якщо вона не буде проведена, не буде виконана належним чином, проявляться серйозні фактори ризику. Скажімо, питна або використовувана в харчопромі, фармацевтиці вода, зможе нашкодити споживачеві. Невідповідної якості водні ресурси, загалом, стануть небезпечними для виробничих процесів, технологічного устаткування і комунікаційних систем. Підвищиться ймовірність аварійних ситуацій на підприємствах. До того ж збільшиться витрата реагентів. Доповніть описану картину актуальними в багатьох випадках застарілістю промислових водоочисних систем, потребою негайно модернізувати техніку, збільшенням у результаті технічного процесу накопичення в природних водах нафтопродуктів та інших небезпечних матеріалів – й величезна роль заходів з водоочищення прийме чіткі обриси.

Ще хочемо звернути вашу увагу на такий момент, як велика і постійно зростаюча в усіх сегментах діяльності конкуренція. Висока якість і стабільність товарів та послуг на сьогодні для споживача не є чимось недосяжним. Ринок повниться численними і різноплановими пропозиціями. Уже далеко не завжди «якісно» означає «дорого». Ті підприємства, у яких вийшло досягти балансу всіх складових виробничого процесу, цілком можуть поставляти в продаж якісні та доступні товари. Іншим, щоб не залишитися осторонь й не зазнати надмірних фінансових втрат, як то кажуть, не прогоріти і в ідеалі почати добре заробляти, залишається ні що інше, як наслідувати приклад успішних, пробувати усіма силами дійти до такого ж балансу. Без досконалості водоочисних заходів, як ви вже здогадалися, досягти мети не вдасться.

Основні види забруднень у воді

Ключові проблеми водопідготовки на промислових підприємствах визначаються складниками водного ресурсу. У світлі цього питання розглянемо два пункти:

 1. Твердість води, або вміст у ній розчинених лужноземельних металів, перш за все кальцію і магнію, що іменуються солями твердості. Особливо небезпечні солі твердості в процесах, які передбачають водонагрівання. Через них поверхні техніки, загалом, і нагрівальних елементів, зокрема, покриваються твердим нальотом, який складно піддається виведенню, а через якийсь час перетворюється в накип (вапняні відкладення, що міцно тримаються й поступово збільшуються в обсязі). Саме це призводить до зниження теплопровідності, збільшення витрати палива та енергії, перегрівання техніки, швидких поломок і аварійних ситуацій.

Щоб позбутися накипу, який уже утворився, необхідно купувати і задіювати спеціальні очисні матеріали. Досить добре справляються із завданням кислотні розчини, в тому числі розчинені в певних концентраціях у воді соляна, сірчана, сульфамінова, ортофосфорна, адипінова і низка інших кислот. Також на допомогу приходять менш агресивні очисні гелі. Однак кожне подібне очищення – це нові витрати і простої в роботі. До того ж, якщо щось зробити не так (наприклад, вибрати невідповідний матеріалам обладнання очищувач або неправильно розрахувати концентрацію) можна прискорити вихід техніки з ладу.

Найкраще рішення цього питання в промислових масштабах – встановлення спеціальних пом’якшувальних фільтрів.

 1. Наявність корозійно активних домішок. Корозіоактивні домішки, всілякі гази, кислоти і солі, зокрема сульфати, хлориди, кисень, вуглекислий газ та інше, перебуваючи в надлишку, каталізують корозійні процеси на поверхнях механізмів і на трубопровідній ділянці, що призводить до швидких засмічень і руйнувань. Вирішують подібні проблеми, вдаючись до різних типів дегазації, комплексного водоочищення, корекції рівня рН, знезалізнення і демінералізації.

Взагалі для максимально ефективної водопідготовки на промислових підприємствах важливо добре орієнтуватися у всіх можливих видах забруднень, що впливають на якість води, і способах боротьби з ними:

 • механічні. Дрібні домішки, що не піддаються розчиненню, у вигляді мулу, піску, глини, шламу. Через наявність інертного сміття погіршуються якість і органолептика водного матеріалу, в гірший бік трансформуються його фіз.-хім. параметри. З плином часу зі завислих часток утворюється осад, який перекриває перетини труб водогону, в результаті чого провокуються аварії. Механічні домішки прибирають шляхом відстоювання і фільтрування. Пристосування для цього (відстійники та фільтри) можуть бути найрізноманітнішими, але принцип їх дії загальний: механічне осадження під впливом сили тяжіння і фільтр-осадження під тиском;
 • хімічні. Розчинені речовини, що входять до складу води в значних обсягах (згадані вище солі твердості, а також заліза, органічні сполуки). Доведення кількостей солей твердості до допустимих значень в промисловому водоочищенні концентрується на обов’язковій обробці іонообмінними смолами, що дає в результаті звільнення води від надлишку іонів кальцію і магнію (пом’якшення). Щоб прибрати іони заліза, марганцю чи кольорових металів, реалізують окислення шляхом барботажу киснем повітря з подальшим осадженням нерозчинних форм на дні бака/цистерни. Інтенсифікують перебіг процесу за допомогою коагулянтів, які об’єднують дрібнодисперсні частинки в крупнофракційні, що піддаються фільтрації або відстоюванню. Для вилучення органічних включень виконують окислення озоном, хлором та іншими потужними окислювачами. ПАР ефективно видаляються сорбційними фільтрами, наприклад з активованим вугіллям. Нормалізація мінералізації – за технологією зворотного осмосу, основаною на мембранному принципі. Величина комірок мембран настільки несуттєва, що через них здатні пройти лише водні молекули з розчиненими газами. Для мінеральних домішок це чудовий бар’єр. Їм залишається перебувати в спец. відсіках до того часу, поки не буде здійснене зливання в дренаж;
 • бактеріальні. Маються на увазі бактерії та мікроби, які можуть спровокувати інфекційні хвороби у людей і тварин. Найчастіше для знезараження води застосовують хлор, фтор і озон. Як один з поширених порівняно нових варіантів – ультрафіолетова обробка, що добре винищує патологічні мікроорганізми;
 • радіоактивні. Іони радіоактивних металів (стронцію, цезію, осмію), які забруднюють воду. Що не може не тішити, такі домішки трапляються досить рідко. Якщо говорити про типову промислову водопідготовку, то етап дезактивації в неї не входить. Питання вирішується нечасто, неповсюдно і, головним чином, індивідуально.

Загальні відомості про технологічний процес і обладнання

Вище ми то там, то тут трохи згадували про технічну сторону питання. Зараз хочемо узагальнити відомості про технології та обладнання.

Ось основні пристосування для промислової водопідготовки та їх призначення:

 • осадові фільтри (водоосвітлення в результаті відстоювання і вилучення забруднень);
 • аератори і фільтри знезалізнення (видалення газів, заліза та марганцю);
 • іонообмінні фільтри (водопом’якшення, зменшення концентрації солей твердості);
 • установки ультрафільтрації та зворотного осмосу (демінералізація);
 • стерилізатори (водоочищення від біозабруднень);
 • сорбційні фільтри (поліпшення смаку і запаху води).

Щоб правильно підібрати все необхідне для водоочисних заходів на підприємстві обладнання, слід врахувати таке:

 • якісні параметри початкової води;
 • джерело водопостачання, регіон розташування, індивідуальні умови;
 • схеми водопостачання, водоспоживання і режим функціонування підприємства;
 • вимоги до води, що діють в тій чи іншій сфері;
 • бюджет.

Головне при підборі оснащення для водопідготовки на пром. підприємствах – це вибір техніки та допоміжних матеріалів з великою продуктивністю, значним робочим ресурсом, зносостійких та таких, що сприяють автоматизації всієї системи.

На окрему увагу заслуговують промислові системи очищення зворотної води/оборотного водопостачання. Вони передбачають вирішення одного з найбільш складних технологічних завдань у сегменті водопідготовки. Вода пром. підприємств насичується специфічними для конкретних виробництв забрудненнями, плюс продуктами корозії. Розбавляти промислові стоки господарсько-побутовими не можна – стандартним спорудам стокоочищення в більшості випадків не під силу впоратися з техногенними включеннями. А ось те, що робити можна і потрібно – організувати локальну систему очищення і водопідготовки стічних вод. Повторне застосування вже використаної раніше, а потім особливим чином обробленої води дозволяє скоротити обсяг скидання стоків і зменшити водоспоживання.

Є ціла низка підприємств, в яких оборотне водопостачання – обов’язкова частина технологічного циклу, наприклад, потрібне для очищення поворотного конденсату в парових котельнях і на газотурбінних електростанціях. Реалізація системи цього типу виконується також, якщо актуальний дефіцит водопостачання, якщо є сильні обмеження з допустимої кількості стічних вод, а ще тоді, коли підприємство ставить перед собою серед іншого чудову мету – економію природних ресурсів. Так, система оборотного водопостачання непроста. Так, вона потребує вирішення багатьох додаткових завдань, наприклад, нерівномірної подачі води-джерела, відмінностей в складі та кількості забруднень, підвищеної температури, нестандартної техногенності компонентів і т.д. І, звичайно ж, все це позначається на витратах. Але, як то кажуть, мета повністю виправдовує вкладення.

Огляд сфер і галузей, де актуальна водопідготовка

Промислових сфер, в яких актуальне задіяння систем водопідготовки для ефективної роботи, багато, і з кожним роком їх кількість збільшується. Якщо пройтися по головних напрямках, то вийде досить значний перелік:

 • котельні, енергетичний комплекс, теплові електростанції;
 • багатоквартирні житлові будинки та об’єкти житлово-комунального господарства;
 • приватні будинки, заміські котеджі, дачі та ін.;
 • харчова промисловість, сегмент HoReCa;
 • мікроелектроніка;
 • медицина, фармацевтика, санаторно-курортне оздоровлення;
 • фонтани, басейни і аквапарки;
 • океанаріуми та дельфінарії;
 • рибні господарства і аквакультура;
 • льодові палаци й арени;
 • лабораторна практика;
 • хімічна галузь;
 • целюлозно-паперове виробництво;
 • гальванічний сегмент;
 • нафтопереробка;
 • металургія та металообробка;
 • парфюмерно-косметична промисловість;
 • виробництво побутової хімії;
 • виготовлення будматеріалів;
 • скляна галузь;
 • аграрний сектор, рослинництво;
 • заправка акумуляторів, тепловозів...

На завершення хочемо сказати, що водопідготовка – це той сегмент функціонування промислових підприємств, який не може залишатися осторонь або обділятися увагою. Так, можливо, десь вода, її якість, склад, властивості й характеристики більш значущі, десь менш. Але взагалі уявити сучасне технологічне виробництво без відповідної водопідготовчої та водоочисної системи нереально. А що ця сама водопідготовка собою являє, якою буває, де, як, за допомогою чого і, власне, для чого реалізується, ви тепер знаєте.

 Водопідготовка для підприємств хімічної промисловості

Хімічна промисловість – це чималий перелік різнотипних підприємств, що виробляють хім. продукцію. Підготовлювати воду доводиться для:

 • виготовлення хімічних продуктів;
 • очищення стоків, утилізації хім. речовин.

У виробничому процесі очищена вода (як правило, знесолена, після зворотного осмосу першої/другої стадії) задіюється для плавильних установок, в охолоджувальних системах, для створення робочих розчинів (в якості розчинника, що сприяє розчиненню хімії в воді). Передусім це компонент для виробництва хімічної продукції, наприклад, водню, етину, кислот, іонообмінних, фенолформальдегідних і епоксидних смол, целюлозних ефірів, фторлону, полісульфону та іншого. Вона може виступати і рідким адсорбентом для різних речовин, у т.ч. газів, екстрагентом для рідин, промивкою для сировини, допоміжних матеріалів, техніки тощо, першоджерелом для формування антифризів і омивачів. Це ще й затребуване середовище для всіляких фіз. і хім. процесів (флотаційної обробки, транспорту твердих матеріалів тощо), а також теплоносій/холодоагент, відповідно, для обігрівання або охолодження апаратури.

Хім. виробництва повсюдно використовують воду, оскільки вона має досить високу теплоємність, невелику в’язкість і малу t кипіння, коштує порівняно недорого, у зв’язку з помірними витратами на добування та очищення, а її задіяння, на загал, носить масовий характер.

Вимоги до води, використовуваної з різною метою, відрізняються. До тієї, що береться для обслуговування, охолодження і промивки обладнання, відповідність жорстким умовам не висувається. Особливі вимоги існують для стічних вод. Останні можуть оброблятися за різними технологіями, наприклад, методом флотації (видалення забруднень спільно з повітряними бульбашками). Актуальний і метод збагачення рідкого середовища будь-яким компонентом, якого бракує, що дозволяє вирівнювати кислотно-лужний баланс. Регенераційні методи, задіювані для повторної утилізації хім. речовин, забезпечують вилучення цінних домішок. А отримання всіляких хім. продуктів на лабораторних і пілотних установках обумовлює потребу в дистиляції чи, як більш досконалий варіант, в іонообмінному і зворотноосмотичному знесоленні, що дозволяє скоротити витрати води і електричної енергії. З інших актуальних водоочисних технологічних прийомів: нейтралізація, механічне та біохімічне очищення, відстоювання, коагуляція і флокуляція, сорбція, дегідратація, знезараження.

Системи водопідготовки повинні бути обладнані, відповідно до складу рідини, адже на різних підприємствах хім. промисловості комплекс складових стічних вод індивідуальний. Забруднювачі визначають потребу впровадження тих чи інших фільтрів. Вода може бути забруднена нафтопродуктами, завислими частками, нітратами і нітритами, хлоридами, сульфатами, фосфатами, ціанідами і роданідами. Нерідко в ній присутні метали, зокрема мідь, нікель, кадмій, кобальт, марганець, ртуть, свинець, хром, цинк. Часто справа не обходиться без сірчистих водню і вуглецю, формальдегіду, фенолів, поверхнево-активних речовин, пестицидів тощо.

Переоцінити роль водопідготовки в хім. виробництві складно, позаяк її неналежне втілення здатне призвести до багатьох проблем. Якщо вода не буде такою, як потрібно:

 • синтез і модифікування полімерів дадуть на виході продукти з фіз.-хім. параметрами, що не відповідають нормам;
 • системи охолодження ливарних установок засмітяться механічними домішками, тепловідвід знизиться, збільшиться відсоток браку готової продукції;
 • сорочки хім. реакторів з необробленою водою-теплоносієм спровокують підвищення витрат на нагрівання і потребу час від часу прибирати відкладення, які з’явилися;
 • гальванічні процеси стануть неможливі для виконання, оскільки до застосовуваної в них води висуваються особливі вимоги в плані наявності органічних домішок і деяких солей;
 • при охолодженні екструзійних виробів і плівок висихання водних крапель, що містять багато солей, буде супроводжуватися появою плям і розводів, погіршенням зовнішнього вигляду поверхонь.

Всі ці та інші характерні для хімічної промисловості проблеми чудово вирішуються, завдяки локальним водоочисним і водопідготовчим системам.

 Водопідготовка для енергетики і ТЕС

Діяльність енергопідприємств апріорі передбачає потребу у величезних обсягах води. Це чи не найбільш водоємна галузь промисловості. В основному (більше ніж 90 %), вода витрачається на функціонування різних охолоджувальних ділянок (турбінних конденсаторів, повітряних і масляних охолоджувачів...). Вона – теплоносій і часто робоче тіло в енергоустановках. Її використовують для створення пари. Для різних типів котлів, робочих тисків якість води, що подається (підживлювальної), по-різному впливає на якість води в котлі після упарювання (котельної), а також на кількість продувок, що в результаті обумовлює ймовірність відкладень на внутрішніх поверхнях труб солей, які провокують перевитрату газу. Якщо енергетична схема передбачає турбінні установки, вимоги до підживлювальної води ще вищі, позаяк відкладення додатково можуть з’являтися на лопатях турбін під час вироблення електроенергії. Ефективна водопідготовка в такому випадку запобігає або хоча б мінімізує перевитрату природного газу для створення необхідного енергоресурсу.

Стоками на енергетичних об’єктах виступають будь-які виведені з циклу водні потоки. Це не тільки скидна вода зі систем охолодження, це також вода систем ГЗУ, відпрацьовані р-чини хім. промивок і консервації техніки, регенераційні та промивні потоки установок підготовки води, матеріали з нафтопродуктами в їхньому складі, розчини і суспензії, що з’являються при митті нагрівальних поверхонь.

Основне водопідготовче завдання при водопідготовці на енергетичних підприємствах – знесолення води (часткове або глибоке), мета якого полягає у вилученні домішок, що провокують відкладення на теплообмінних поверхнях і корозію обладнання. Технологічно застосовують нейтралізацію, флотацію, сорбцію, коагуляцію і флокуляцію. Водні середовища відстоюють, зневоднюють і знезаражують. Також тут актуальна механічна і біохімічна очистка. При цьому на сьогодні технології іонного обміну і випарні апарати в цьому питанні вважаються дещо застарілими. Серед їхніх мінусів: неекологічність, енерговитратність, низька автоматизація. Нове слово – мембранні технологічні рішення, основані на принципах нанофільтрації та зворотного осмосу, або комбіновані схеми, поєднані з традиційними варіантами. Правильний вибір технології – найважливіша передумова надійного функціонування енергоустановок, економії на експлуатаційних витратах і зниження згубного впливу на навколишнє середовище.

На теплоенергетичних об’єктах закономірно висуваються підвищені вимоги до безпеки, які не в останню чергу залежать від якості підживлювальної та оборотної води. Належна водопідготовка є одним з ключових факторів запобігання неекономічності й небезпеці. Якщо ж вона виконується, як слід, формується бар’єр для утворення накипу, виникнення корозії та залізооксидних відкладень, що дозволяє вирішувати істотні виробничі завдання.

 Водопідготовка для нафтовидобувної та нафтопереробної галузей

Нафтовидобування і нафтопереробка – ті сфери промисловості, в яких підготовлена ​​вода необхідна для:

 • конденсації та охолодження нафтових продуктів з включенням систем оборотного водопостачання;
 • охолодження техніки, в т.ч. для підживлення і охолодження котлів різного тиску;
 • створення розчинів;
 • знесолення нафти;
 • отримання пари;
 • термічного і гідрокрекінгу;
 • каталітичного алкілування;
 • лабораторного аналізу якості нафти...

Тобто, яке сучасне підприємство цього напрямку не візьми, задіяння води буде передбачене практично на кожному технологічному етапі.

В ході роботи на нафтохімічних підприємствах відбувається водовипаровування, а відтак здійснюються періодичні продувки системи, що обумовлює потребу в постійній подачі свіжої або належним чином підготовленої стічної води. Вибір обладнання, системи водопідготовки і методів роботи залежить від складу води-першоджерела, тому повинен здійснюватися на основі ретельного аналізу водних ресурсів. Також значення мають виробничі умови, необхідні щодня обсяги і багато інших факторів.

Водовитрата в с-мах оборотного водопостачання в зазначеній царині промисловості в середньому знаходиться в межах 85-90 %, якщо за ціле брати загальне водоспоживання на технологічні потреби. Комплекс оборотного водопостачання включає в себе ділянки конденсації та охолодження, трубопровідні магістралі, градирні, резервуари для холодної та нагрітої води, насосні установки. Водопідготовчі системи можуть також складатися з безлічі різних фільтрів (механічних і мембранних), ультрафіолетових знезаражувачів, пом’якшувачів та ін.

Правильно організовані, реалізовані й виконувані водопідготовчі заходи в нафтовидобувній і нафтопереробній галузях – запорука стабілізації роботи системи, тривалої служби обладнання, мінімізації енерговитрат і витрат на ремонт. Також це дозволяє виключити потребу в додаткових зупинках. Ну і, звичайно, якісний рівень води тут, за аналогією з іншими пром. сегментами, впливає на показники кінцевого продукту.

 Водопідготовка для металургії та металообробки

Водопідготовчі заходи в металургійній промисловості можна розділити за кількома видами діяльності. В одних випадках формуються стоки з високим вмістом розчинених включень (барвників, фенолів, нафтопродуктів, ПАР), які, відповідно, вимагають посиленої переробки. Прикладом таких можуть виступати коксові заводи. Також сюди зараховується низка цехів гарячого прокату. В інших передбачається отримання стоків, в яких є багато механічних домішок, у тому числі оксидів, завислих речовин, нерозчинних вуглеводнів. Таку стокову воду можна майже в повному обсязі задіювати в зворотній с-мі водопостачання.

Загалом, при виготовленні металургійної продукції актуальні системи для підготовки води, очищеної від механічних домішок оборотних циклів, знесоленої води для виробничих потреб і спеціальної для питних цілей, для вироблення пари або переміщення води до водогрійних котлів, плюс системи переробки стоків для зменшення обсягів водоспоживання і відведення пром. стічних вод. Водопідготовка може передбачати знесолення глибоке чи часткове, або ж комплексне, плюс морське опріснення для різнотипних котлів і основного технологічного обладнання, з метою стабілізації або ж задля уникнення появи непотрібних відкладень і корозії. Високоочищена вода необхідна для різання металу та обслуговування верстатів.

Застосовувані в металургії технології водопідготовки: нейтралізація і флотація, коагуляція і флокуляція, відстоювання і зневоднювання, механічна і біохімічна очистка.

Розглянемо, наприклад, системи умовно чистого оборотного водопостачання. Їх роль у металургійній галузі полягає в реалізації необхідного охолодження заготовки: наскільки якісним буде гарячий прокат, наскільки швидко і рівномірно відбувається остудження. В роботі задіюються форсунки зі щілиною до одного мікрометра. І ці форсунки забиваються, якщо оборотна вода містить занадто багато мінеральних солей. А в результаті заготовки перегріваються, відповідно, знижується якісний рівень. Додатково, коли заготовка охолоджується, деяка кількість води випаровується (такі втрати називаються технологічними), а ще певна відводиться на градирнях при охолодженні (відомі як крапельне винесення). З цього випливає, що ефективна підготовка води повинна сприяти не тільки підживленню оборотної с-ми очищеною водою (компенсувати втрати), запобігати нарощуванню обсягів солей в оборотній воді під час випаровування за допомогою продування або низькомінералізованої підживлювальної води. За нею також – вилучення з оборотної води домішок, що з’являються при охолодженні заготовки (окалина).

Висновок у металургійній галузі аналогічний з попередніми: щоб обладнання працювало надійно і довго, а якість продукції була відмінною, водопідготовка повинна здійснюватися на відповідному рівні.

 Водопідготовка для харчової промисловості

Харчопром – один з найбільших водоспоживачів, що ні у кого не викликає сумнівів. Приготування харчових продуктів і напоїв нерозривно пов’язане із залученням чистої води. Забруднений водний матеріал може погіршити смакові параметри продукції, утворити наліт на стінках посуду, призвести до згубних змін властивостей продукції. Щоб нічого такого не спостерігати, необхідно готувати воду до досягнення нею питної якості. У ній повинно бути мінімум органічних і хлорорганічних речовин, а також завислих часток. Неприйнятні такі характеристики, як запах і колірність. При виробництві напоїв (алкогольних і безалкогольних, в т.ч. пива, соків, питної бутильованої води, лікеро-горілчаних виробів) вода повинна мати певний сольовий склад, інакше не вдасться забезпечити оптимальну органолептику продукції.

Вода на підприємствах харчового сегменту потрібна для:

 • виробництва їжі та напоїв;
 • підготовки сумішей і розчинів;
 • формування пари/водоподачі на водогрійні котли;
 • створення льодової глазурі;
 • промивання і дезінфікування устаткування й тари.

Якість води, яка застосовується в харчопромі, підлягає ретельному контролю. Причому кожен з напрямків цієї галузі має функціонувати на основі і галузевих стандартів, і конкретних власних нормативів (для молочної промисловості, м’ясопереробки, виробництва морепродуктів, напівфабрикатів, дитячого харчування, кондитерської продукції...). Тільки так можна забезпечити необхідні смак, запах, зовнішній вигляд, внутрішній вміст і т.д. Для м’ясопродуктів, наприклад, специфічною вимогою є мінімальна кількість гідрокарбонатів у воді, для морепродуктів – знесолення. Особливі вимоги висуваються до фасованої питної води першої та вищої категорій і найжорстокіші – до якості води для дитячого харчування.

Особлива увага приділяється стокам, адже практично всі вони (близько 95 %) мають в своєму складі багато всіляких забруднень, в основному органічних і біорозкладних.

Актуальні для харчової промисловості технології водопідготовки: відстоювання, коагуляція, флокуляція, флотаційна і біохімічна очистка, зневоднення, знезараження. Чималим попитом у наш час користуються мембранні технологічні рішення очищення стоків із зануреними/виносними, капілярними/пластинчастими і ультра/мікрофільтраційними елементами.

Водопідготовка в харчовому виробництві може передбачати кілька стадій. Вона повинна здійснюватися на основі аналізу вхідної води, її фіз.-хім. параметрів і мікробіологічного складу, з урахуванням необхідної витрати, за допомогою сучасних водопідготовчих систем і, звичайно ж, відповідати сегменту харчопрому.

 Водопідготовка для медицини та фармацевтики

Кожне з функціонуючих фармацевтичних підприємств використовує очищену воду в обов’язковому порядку. Без неї не обійтися при виготовленні ліків (високоочищена вода виступає одним з основних компонентів і забезпечує найвищу біоякість). Вона – важлива складова частина розчинів для ін’єкцій і препаратів для парентерального введення (відповідає специфічним бактеріальним нормам, необхідним параметрам питомої електропровідності і кількісної наявності вуглецю). Також служить питною водою, головним джерелом для створення вод наступних якісних рівнів. Питна вода застосовується для виготовлення хім. речовин і на попередніх обробних і очисних етапах роботи з фармацевтичним обладнанням. Вона потрібна для роботи аквадистиляторів, автоклавів, стерилізаторів, демінералізаторів та іншої медтехніки, вимогливої до вхідної рідини. Ще вода в лікарнях і на фармвиробництвах потрібна для санобробки, миття тари, створення пари без сольових відкладень, гемодіалізу і промивання гемодіалізних пристроїв. Чиста вода в медицині та фармацевтиці – передумова високоякісного виробництва і безпеки для споживача фармпродукції.

З урахуванням сказаного вище велика роль водопідготовки у цьому напрямку не підлягає сумнівам. Також закономірно те, що системи очищення води для фармацевтичної галузі істотно відрізняються від інших, з огляду на підвищені, можна навіть сказати, найбільш жорсткі вимоги, зокрема:

 • безпека в мікробіологічному плані;
 • апірогенність;
 • відсутність органічного вуглецю;
 • мінімальний солевміст, дуже низька електропровідність (менше одного мкСм/см).

Підвищеним вимогам повинні відповідати і самі очисні установки. Матеріали (переважно нержавіюча сталь), зварювальні методи, використовувані фільтри (бар’єрні, механічні та ін.) – все повинно підходити бездоганно. У конструкції лінії роздачі не можуть бути присутніми застійні зони, якщо вода є, то повинна безперервно циркулювати.

Загальна схема водоочищення для фармацевтичних виробництв може складатися з багатьох і різних елементів (установок пом’якшення, видалення заліза, марганцю та сірководню, іонообмінних демінералізаційних смол, сорбційних, мембранних і насосних ділянок, техніки для ультрафіолетового знезараження, аерації та деаерації, зворотного осмосу тощо). Її складають на основі якості води-першоджерела і з урахуванням конкретних робочих завдань. Розповсюджені системи багатоступінчастого очищення, за допомогою яких спочатку здійснюється попередня підготовка зі знесолення (пом’якшення), видалення суспензій, заліза, вільного хлору і вилучення мікробіологічних включень, після чого виконується одно- або двоступеневий зворотний осмос. Одночасно можуть виконуватися іонообмінна деіонізація та стерилізація ультрафіолетом або за допомогою термообробки. Прикладом останнього виступає водопідготовча система для гемодіалізу, який передбачає, крім зворотного осмосу, УФ-знезараження. Також система може комплектуватися контролером для автоматизації процесу.

Висновок: правильна підготовка води з виходом високоякісного рідкого матеріалу для різних галузевих цілей – невід’ємна умова медицини і фармацевтики.

 Водопідготовка для парфюмерно-косметичної промисловості

Вся косметика і парфумерні вироби (парфуми, одеколони, креми та інше) мають у своєму складі такий компонент, як вода, від ступеня чистоти якого значно залежать якісні параметри продукції, що випускається, а також її зовнішній вигляд, аромат і консистенція. Логічно, що вода повинна мати високий ступінь очищення, не містити механічних забруднень, мулу, піску розміром більше 5 мкм. Вона повинна бути прозорою, без кольору та запаху, без токсинів і важких металів, не має провокувати появу осаду при виробничому процесі, а в поєднанні з іншими компонентами не повинна міняти властивостей і вигляду косметики. Якщо не вилучити з неї низку домішок, не є винятком шкода для технологічних ділянок парфюмерно-косметичних підприємств, зменшення терміну експлуатації обладнання. Також вода, яка застосовується для технологічних цілей, може принести істотні негативи кінцевим продуктам.

Основні цілі водопідготовки в парфюмерно-косметичному сегменті:

 • видалення домішок, шкідливих для шкіри (важких металів, канцерогенів та ін.);
 • зменшення кількості солей, здатних давати осад у парфумах і туалетній воді;
 • вилучення органічних домішок, що позначаються при поєднанні з антиоксидантами, які додаються в продукцію, на ароматичних параметрах косметики;
 • належна демінералізація, що забезпечує високу чистоту;
 • знезараження.

Для досягнення цих цілей необхідно вдаватися до різних методів, зокрема до безнапірної аерації, пом’якшення, фільтрування, зворотного осмосу, ультрафіолетової стерилізації.

Здійснення належної водопідготовки для парфюмерно-косметичної продукції, застосування відповідних систем і методів – гарантований спосіб отримання води, а відтак і косметики, що повністю відповідають галузевим нормам і вимогам.

 Водопідготовка для целюлозно-паперової сфери

Виробництво паперу складно уявити без задіяння великих обсягів води, а якісної паперової продукції, відповідно, без води необхідного ступеня очищення. Водоочищення і водопідготовка на целюлозно-паперових підприємствах ґрунтуються на тому, що водний ресурс надходить з міського водогону, а відпрацьована вода береться для діла повторно.

Ці підприємства як одні з наймасштабніших промислових водоспоживачів витрачають чималі кількості води практично на всіх виробничих стадіях: при приготуванні розчинів і суспензій, під час делігніфікації деревини, при відмиванні побічних продуктів, відбілюванні, створенні паперової маси тощо.

На основі аналізу вхідної рідини, з урахуванням необхідної продуктивності та деяких інших не менш важливих нюансів, виробництва комплектуються відповідними водопідготовчими системами. Ефективність таких систем при правильній організації доповнюється підвищенням економічності технологічного процесу, зниженням енерго- і водозатрат, нарощуванням виробничої потужності, поліпшенням якісних параметрів продукції, продовженням експлуатаційного ресурсу обладнання і, як результат, максимізацією рентабельності підприємства.

Особливість водопідготовки на целюлозно-паперових виробництвах пояснюється здатністю целюлози до поглинання речовин, розчинених у воді, а ще до зміни власних властивостей під час хім. реакцій. Тут слід приділяти особливу увагу механічним домішкам, прибирати їх за допомогою низки фільтрів (сітчастих грубої очистки, самопромивних дискових, автоматичних освітлювальних та ін.). Якщо необхідне глибоке механічне очищення поверхневих вод, доцільно вдаватися до ультрафільтрації. На лініях підготовки барвників доречно і розумно проводити фільтрування із задіянням фільтрів мішечного типу.

Ще одна водопідготовча особливість пояснюється застосуванням з метою відбілювання паперу двоокису хлору. Це найпопулярніший в целюлозному виробництві відбілювач, багато підприємств мають у своїй структурі цехи для його виготовлення. Щоб чистота продукту була належною, воду задіювати потрібно аналогічну (таку, яка відповідає високим вимогам).

А взагалі водопідготовка в целюлозно-паперовій галузі має свою специфіку і цілий перелік нюансів, нехтувати якими в жодному разі не варто. Ключовий принцип цього напрямку: що вищі вимоги до продукту, то більш глибокого очищення потребує технологічна вода.

 Водопідготовка для виробництва будівельних матеріалів

Виробництво будматеріалів належить до тих небагатьох сегментів промисловості, в яких вимоги до якості води не надто жорсткі. Однак, якщо прагнути уникнути низки негативів, які супроводжують якість готової продукції, воду необхідно спеціально підготовлювати, а не залишати цей процес поза увагою.

Що може піти не так? – Запитаєте ви. Відповідаємо. Якщо, наприклад, у воді є багато солей, міцність тротуарної плитки, штучного облицювального каменю, пористого бетону (піно-, газо- і полістиролбетону) та інших виробів, до складу яких вона вводиться, істотно зменшується. Якщо таку воду додати до профілю або гіпсокартону чи інших оздоблювальних матеріалів, ті покриються білим нальотом, який шкодить товарному вигляду. Ще склад води (не тільки солевміст, але й входження органічних домішок) може вплинути на схоплювання сумішей зовсім не в позитивному ключі. Щоб запобігти усьому подібному, потрібно виконувати водопідготовку на спеціальних пом’якшувальних фільтрах. Коригувати знесолення можна за допомогою установок зворотного осмосу, виконуючи попереднє очищення на сітчастих і знезалізнювальних фільтрах. Для усунення органіки підходять сорбційні фільтри.

Якості води, а відтак і водопідготовці, при виготовленні будівельних та оздоблювальних матеріалів слід приділити увагу, якщо не хочеться постійно ремонтувати і міняти робоче обладнання. Сподіваємося, не потрібно детально пояснювати про відкладення, що виникають під час водонагрівання, і їх негативний вплив на техніку. Щоб усе служило довго та справно, воду необхідно підготовлювати відповідним чином.

Грамотно організовані (з урахуванням якості джерела, необхідної продуктивності і т.д.) на підприємствах, що спеціалізуються на виробництві будматеріалів, водопідготовчі системи – запорука стабілізації та збільшення виходу якісної продукції. Особливо актуальна їх наявність там, де спеціалізуються на випуску профільних металевих і ПВХ-виробів, нестандартних ЗБВ і теплоізоляційних базальтових плит.

 Водопідготовка для скляної промисловості

Склопромисловість має потребу в добротній водопідготовці, передусім для відповідного високому рівню виробництва склопакетів. Технологічними особливостями галузі пояснюється перелік вимог до параметрів води. Кінцевий результат тут сильно залежить від застосовуваних водних ресурсів.

Вода в скляному виробництві необхідна на таких етапах:

 • створення скляної шихти (комплексу сировинних компонентів для виготовлення скла);
 • охолодження печей і технічних ділянок;
 • миття готової продукції, зокрема й склопакетів.

За допомогою правильно організованої водопідготовки можна:

 • вилучити з води домішки органічного і механічного типу;
 • відрегулювати кислотність і кількість солей;
 • здійснити знезараження, звести вміст мікроорганізмів і органіки до мінімуму;
 • підготувати воду для повторного застосування.

Особливе місце у водопідготовці для скляного напрямку посідає знесолення. Якщо вода характеризується великим входженням солей і збільшеною твердістю, скло мутніє, поверхні покриваються осадом, у техніці виникають відкладення. Якщо склопакети миються водою з високою концентрацією солі, після випаровування такої на продукції залишається твердий білий наліт. Знесолення виконують нанофільтрацією, іонним обміном або зворотним осмосом. На виході отримується високоякісна підживлювальна вода.

Для вилучення інших забруднень, зокрема іонів важких металів, органічних домішок, великих частинок та інших речовин застосовуються конкретні спеціальні фільтри (напірні мішкові, вугільні, піщані), здійснюється ультрафіолетова обробка. Найкраще, якщо у питаннях водоочищення реалізується комплексний підхід. Добре, якщо, крім усього іншого, він передбачає задіяння обладнання рециркуляції промивної води, особливо актуальне при значних витратах і досить високій вартості водних ресурсів.

Вода, яка не містить домішок, що шкодять прозорості і провокують появу нальоту, повністю відповідна технічним нормам, виходить, завдяки сучасним водопідготовчим та водоочисним системам. Їх впровадження на підприємстві мега важливе, оскільки не тільки дозволяє необхідну якість продукції забезпечити, а й запобігає поломкам обладнання.

 Водопідготовка для мікроелектроніки

Напрямок, що стрімко розвивається, мікроелектроніка ґрунтовно потребує якісної водопідготовки. Вода тут (при виробництві РК-дисплеїв, напівпровідникових інтегральних мікросхем для промивання пластин) необхідна ультрачиста, без будь-яких домішок. Вимоги до неї пред’являються високі.

Системи водопідготовки повинні враховувати рівень забруднень у вхідному матеріалі, мати можливість ефективного розподілу і зберігання, а також передбачати моніторинг і контроль протягом усього виробництва.

Раніше в мікроелектроніці при підготовці води застосовувалася технологія випарювання, що супроводжувалася великими фінансовими витратами. Сьогодні вона поступилася місцем мембранній дистиляції, зворотному осмосу. Додатково ультрачиста вода може передбачити етап фільтрації іонообмінною смолою. В комплексі таке технологічне рішення дозволяє значно зменшити вартість водопідготовки. Але є один нюанс. «Живе» ультрачиста вода зовсім недовго, навіть при найменшому зіткненні з повітрям наповнюючись діоксидом вуглецю. Тому знаходження іонообмінних установок повинне бути максимально близьким до технологічних ділянок.

А взагалі водопідготовка в мікроелектроніці може передбачити й інші технології та методи. Проста, доступна і результативна механічна очистка покликана видаляти всі тверді домішки, в тому числі іржу, пісок, суспензії. Актуалізується при підвищених колірності та каламутності, при появі нехарактерних смако-ароматичних властивостей. Ультрафільтрація – чудовий спосіб вилучити з рідин, застосовуваних у мікроелектроніці, віруси та бактерії (справляється із завданням на 99,9 %). Також у цій сфері мають місце знесолення і пом’якшення, сорбційна обробка, знезалізнення, знезараження, аерація та ін.

Все згадане забезпечує якісну водопідготовку, що сприяє належній якості продукції, підвищенню продуктивності техніки та суттєвому подовженню її експлуатаційного ресурсу.

 Водопідготовка для аграрного сегменту

Всі напрямки сільського господарства, чи то тваринництво, рослинництво, кормовиробництво, вирощування квіткової продукції, переробка сільгосп продуктів, чи щось інше, характеризуються істотним водоспоживання. Воду застосовують у господарських потребах, з нею здійснюють поливальні заходи на полях, теплично-парникових ділянках, нею поливають розсаду і насадження, в ній розчиняють добрива, вона необхідна при переробці зернових, в якості пиття для тварин, птиці і т.д. Вода – ключовий фактор забезпечення належних умов для оптимального розвитку культурних рослин і тварин.

Загальна кількість необхідних обсягів води, а відтак і масштаби водопідготовки залежать від специфіки сільськогосподарського підприємства, виробничих обсягів, джерела водопостачання, сезонності, екологічної обстановки і низки інших факторів. Кожна сфера вимагає дотримання специфічних норм. Загалом, може знадобитися очищення від механічних частинок, заліза, марганцю, орган. сполук, солей твердості, важких металів, залишкових добрив і нафтопродуктів, бактерій та вірусів. Таким чином, можуть актуалізуватися іонообмінна пом’якшувальна обробка, знезалізнення і деманганація, сорбціо-освітлення, аерація та деаерація, зворотний осмос, тонке і грубе механічне очищення, ультрафіолетове знезараження.

У чому полягає значення водопідготовки для агропромислового сектора, можна зрозуміти вже з урахуванням широти задіяння. Наприклад, у теплицях і парниках якісна поливальна вода і в складі рідкої підживки дозволяє отримувати хороші врожаї. Якісна – значить така, що пройшла очищення від механічних домішок і заліза, вода з поверхневих джерел. Водні матеріали для поливу без спеціалізованої підготовки (перш за все без пом’якшення) – поширена причина поломки с/г техніки, ґрунтової ерозії, витрат добрив понад норму і т.д. Й навпаки, правильна водопідготовка – одна з надважливих передумов:

 • якісних і високих урожаїв;
 • збереження здоров’я та забезпечення оптимального розвитку рослин, тварин, птиці, риби;
 • підвищення термінів служби устаткування;
 • мінімізації фінансових і трудовитрат, а відтак підвищення економічної рентабельності агрокомплексу і сільгосппідприємства, а також чималого переліку інших переваг для аграрної галузі.

Актуальні помічники, або Ефективні матеріали для водоочищення

Матеріали, за допомогою яких можна вирішити, доповнити, удосконалити водоочисні заходи – це досить великий перелік хімічних речовин. До вашої уваги – коротка інформація про найбільш затребувані:

 1. Катіоніт КУ-2-8. Іонообмінна смола, яка є високомолекулярною речовиною в воднево-сольовій іонній формі з гелевою структурою. Світло-жовті гранули, що не піддаються розчиненню у воді. КУ-2-8 – універсальна марка катіоніту, яка часто і широко використовується в промисловій водопідготовці (тільки не для підготовки питної води), а також в очищенні стічних і зворотних вод. Застосовується з метою водопом’якшення, позбавлення від солей кальцію і магнію. Її надважлива перевага – здатність забезпечувати істотну підтримку природним водоймам, захищаючи їх від забруднень.
 2. Сульфовугілля. За своєю суттю є поліфункціональним сильнокислотним іонітом у вигляді колотих вугільних частинок, чорних неблискучих гранул. Це один з найбільш застосовуваних у водопідготовці та водоочищенні іонітів. Його використовують для пом’якшення води і водних розчинів, щоб ті потім запускати у водонагрівальні та опалювальні системи. Сульфовугілля – надійний, низькорозхідний, перевірений багаторічною практикою і економічний водопом’якшувач. Дуже добре поєднується з більшістю типів водоочисних і водоопалювальних систем. Неабияк протистоїть впливу агресивних середовищ. Він так само нерозчинний у воді, як катіоніт, проте дещо поступається йому за експлуатаційними параметрами.
 3. Антрацитова крихта. Високоякісний, високоміцний, низькозольний і низькосірчистий фільтрувальний матеріал. Вугілля з найвищим ступенем вуглефікації, пористою структурою, металевим блиском і схожою на куб формою складових. Антрацит-фільтрант примітний нешкідливістю для людей, неутворенням токсинів, хімічною стійкістю і високостійкістю до подрібнення та стирання в процесі фільтрування. Він не піддається розчиненню в нейтральних, кислотних і лужних середовищах. У водоочистці застосовується для зниження обсягів органічних забруднень і нафтопродуктів до відповідного вимогам рівня. Антрацитова крихта як сорбент при фіз.-хім. очищенні стоків здатна прибрати до 98 % завислих часток і до 70 % органічних включень. На пром. підприємствах цей матеріал може бути задіяний як основне фільтруюче завантаження в механічних фільтрах, як шар-підтримка для іонітних фільтрів у водопідготовчих системах ТЕЦ. Затребуваний в системах доочищення стоків від механодомішок у машинобудуванні, металургії, енергетиці, нафтогазі та ін.
 4. Сульфат алюмінію. Сполука неорганічної природи, безбарвні кристали, здатні утворювати кристалогідрати з різною кількістю води. Найпоширеніший коагулянт для водообробки. Відіграє ключову роль в освітленні води, виведенні легковагих домішок і солей твердості, а також у винищенні деяких бактерій. Сильні сторони полягають в легкому добуванні, безпроблемному розчиненні у воді, відсутності токсичного впливу і будь-яких негативів для якості водного середовища, плюс у достатній ефективності в первинному очищенні. Сульфат алюмінію чудово прискорює коагуляцію, викликає флокуляцію, після чого частинки, що забруднюють воду, легко видаляються за допомогою фільтрації. Ба більше, завдяки йому, полегшується проходження водопотоку через фільтраційну систему і збільшується термін служби самих фільтрів. Рівних цьому коагулянту в питаннях водопідготовки немає у багатьох галузях, зокрема в паперовій, текстильній, шкіряній тощо.
 5. Сульфат заліза. Зелена кристалічна речовина з високою розчинністю. Ще один коагулянт, застосовуваний в промисловій водопідготовці та обробці стоків. Ефективно інтенсифікує процес коагуляції, сприяє формуванню нової малорозчинної фази. Характеризується результативністю та надійністю. Працює в досить широкому діапазоні pH. Додатково усуває запах, блокуючи виділення сірководню. Також застосовується для обробки осадів. Технологічний нюанс: буває, що застосування сульфату заліза у водопідготовчих заходах вимагає залучення лужних засобів.
 6. Сіль таблетована Екстра. Харчова сіль (NaCl) сорту Екстра, що випускається у формі спресованих білих таблеток/подушок. У ній немає антизлежувальних добавок йодату калію і фероціаніду калію. Завдяки високій концентрації вона добре справляється з відновленням іонообмінної смоли, що, в свою чергу, істотно заощаджує витрати. Застосовується для регенерації іонообмінної смоли в промислових фільтрах, для відновлення їх фільтрувальних здатностей, для водопом’якшення. Пом’якшення води (очищення від іонів кальцію) за допомогою цієї солі передусім актуальне для фармацевтики, харчової промисловості, хімічної та енергетичної галузей. Матеріал зручний в застосуванні. Якщо порівнювати його зі звичайною кристалічною харчовою сіллю, то, на відміну від неї, таблетки Екстра розчиняються у воді повністю і не утворюють грудок (реалізується «ефект танення»). Щоб насиченість була належною, немає потреби перемішувати розчин вручну або механічним способом. Коли така сіль потрапляє у воду з аналогічною твердістю, розчиняється поступово і рівномірно до утворення регенерувального розчину.
 7. Поліакриламід-гель. Це співполімер поліакриламіду і акрилатів, яких у ньому не більше 10 %. На вигляд – прозора маса в’язкої консистенції, схожа на желе, або гранули з жовтим/блакитним/зеленим відтінком. Недорогий водорозчинний полімер, що володіє властивостями поліелектролітів, який знайшов застосування у водоочищенні як коагулянт і флокулянт для обробки питної води та технологічних стічних вод. Добре вловлює і виділяє іони важких металів та токсичних речовин. Задіюється в целюлозно-паперовій, текстильній, металургійній, нафтовидобувній, харчовій та інших галузях. Сприяє мінімізації надходження забруднень в природні водойми. Матеріал не становить небезпеки для людей, техніки і довкілля.

Замовлення дзвінка
Дякуємо за Ваше звернення. Наші менеджери зв'яжуться з Вами найближчим часом
Сталась помилка при надсиланні листа. Зв'яжіться будь ласка з менеджером.