Хімічні індикатори і барвники

Барвники та індикатори

Індикатори і барвники – важливі учасники різних хімічних процесів, потрібні й популярні в широкому спектрі галузей промисловості, в науці та побуті. Індикатори – це група хімічних сполук, які активно використовуються в титриметричному аналізі, шляхом візуалізації демонструють зміни характеристик (концентрації, рівня pH тощо) будь-яких речовин або їх складових компонентів. Різноманітних індикаторів існує безліч, є широко застосовувані варіанти загального призначення, а є специфічні, вузькоспрямовані, наприклад, для вимірювання обсягу випромінювання. До основних переваг індикаторів можна зарахувати оперативний і точний контроль різних процесів. Вони дають можливість своєчасно перевіряти структуру рідин і газів, стежити за найменшими змінами в ній або контролювати процес виконання хім. реакцій. Індикатор дозволяє візуалізувати зміни концентрації будь-якої речовини або компонента. Наприклад, в розчині під час титрування. Існує також маса різних хімічних індикаторів, призначених для найрізноманітніших цілей. Наприклад, для визначення рівня опромінення.

Різновиди індикаторів

Всі індикатори можна розділити на 4 основні види: кислотно-основні, адсорбційні, редокс-індикатори (з різним кольором Ох- і Red-форм) та металоіндикатори. Найбільш використовувані з них – індикатори кислотно-основні, наприклад: бромфеноловий синій, нейтральний червоний, метиловий оранжевий та ін. Їхні розведені розчини видимо змінюють забарвлення залежно від кислотності середовища. Колірні зміни відбуваються за рахунок трансформації структури молекул індикатора в певному середовищі (лужному або кислому), що, в свою чергу, приводить до зміни поглинального діапазону розчину. Визначення складу газів відбувається із застосуванням індикаторних трубок і паперу.

Хімічні індикатори

Індикатори дозволяють швидко і точно контролювати різні процеси. З їхньою допомогою можна контролювати склад рідких та газоподібних середовищ, слідкувати за зміною їхнього складу, або за тим як відбувається хімічна реакція. Найчастіше використовують кислотно-основні індикатори. Їхні розбавлені розчини помітно змінюють колір в залежності від кислотності розчину. Колір змінюється завдяки зміні будови молекул індикатора в кислотному та лужному середовищі. Це призводить до зміни спектру поглинання розчину. Для того, щоб визначити склад газових середовищ використовують індикаторні трубки і бумаги. Є такі види індикаторів як кислотно-основні, редокс-індикатори, метало-індикатори та адсорбціонні індикатори. Купити індикатори не стане проблемою, адже можна замовити доставку по Україні. Барвники – це хімічні сполуки, сильно забарвлені в певний колір і застосовувані для фарбування в конкретний колір, або, якщо бути точнішими, для колорування інших матеріалів. Не завжди колір барвника в первинному стані відповідає кольору, який отримує оброблюваний об’єкт. На забарвлення барвника впливає вибіркове поглинання низки світлових хвиль видимого спектру і відбір інших. Хім. склад визначає присутність черговості простих і подвійних зв’язків, а також ароматичних або гетероциклічних ядер з ауксохромами. Барвники застосовують у різних галузях, починаючи від текстильної та шкіряної, закінчуючи паперовою та харчовою. Барвниками називають сполуки, які інтенсивно забарвлені і придатні для фарбування різних матеріалів. Колір барвників залежить від того фактору, що вони вибірно поглинають частину світлових хвиль видимого спектру, а решту відбирають. Хімічний склад барвників зумовлений наявністю в молекулах ланцюгів відмінювання (чергування подвійних та простих зв’язків) та ароматичних або гетероциклічних ядер із ауксохромами. До середини XlX століття використовували барвники рослинного або тваринного походження. Перші синтетичні барвники були винайдені у 50-х рр.. минулого століття. В кінці XlX століття синтетичні барвники вже цілком витіснили природні. Барвники поділяються за хімічною будовою та способами застосування. Іншомовні назви барвників здебільшого довільні і означають лише їхній колір. Купити барвники різних видів можна, замовивши доставку по Україні.

Види барвників

Існує поділ барвників за такими критеріями:

  • - походження: природні (рослинні, тваринні) та синтетичні;
  • - хім. будова (нітро- й нітрозобарвники, акридінові та антрахінонові, ціанінові та діазонідні, сірчисті, індигоїдні, оксадінові, оксазонові, флуаронові та ін.);
  • - способи використання (пігменти, катіонні-основні, сірчисті, кислотні, прямі, кубові, активні і т.д.). Барвники використовують у шкіряній, текстильній, паперовій та інших промисловостях. Купити барвники можна без будь-яких перешкод.
Замовлення дзвінка
Дякуємо за Ваше звернення. Наші менеджери зв'яжуться з Вами найближчим часом
Сталась помилка при надсиланні листа. Зв'яжіться будь ласка з менеджером.