Катіоніт КУ-2-8

88.80 грн (ціна за 1 кг)

Катіоніт – це високомолекулярні полімерні сполуки тривимірної гелевої і макропористої структури, що містять функціональні групи кислотного характеру, здатні до реакцій катіонного обміну. Катіоніти нерозчинні у воді, розчинах мінеральних кислот, лугів і органічних розчинниках.

Мінімальна сума замовлення - 500 грн

SKU: .
Фаховий персонал <br/> з понад <strong>20</strong>-річним <br/> досвідом роботи в галузі
Фаховий персонал
з понад 20-річним
досвідом роботи в галузі
Значні <br/> складські запаси
Значні
складські запаси
Власний <br/> автопарк
Власний
автопарк
Сертифікована <br/> продукція
Сертифікована
продукція

На складах ПП Система Оптимум завжди в наявності катіоніт КУ-2-8. У нас можна купити катіоніт КУ-2-8 за доступною ціною. Катіоніт КУ-2-8 має сертифікат якості. Якість, умови придбання і ціна на катіоніт КУ-2-8 Вас приємно здивують. Наявність власних складів та автопарку забезпечує оперативність у виконанні замовлень, доставку катіоніту по всій території України.

Характеристики катіоніту КУ-2-8

Катіоніти призначені для очищення, вилучення, концентрування і розділення речовин у різних галузях промисловості, а також в якості каталізаторів у органічному синтезі. Катіоніти не є вибухонебезпечними, легкозаймистими субстанціями і не мають токсичного впливу на організм людини. Катіоніти виробляються згідно ГОСТ 20298-74. Катіонообмінні смоли КУ-2-8 - це монофункціональні сильнокислотні полімерні смоли. Тип матриці – співполімер стиролу і дивінілбензолу, сульфонатна функціональна група. Основною характеристикою катіонообмінних смол є те, що вони містять кислотні групи, іони водню яких можуть обмінюватися з іонами металів, що перебувають у розчині.

Катіоніт КУ-2-8 має хорошу осмотичну стабільність, високу хімічну стійкість до основ, кислот і окисників. Не розчиняється у воді і більшості органічних розчинників. Неплавкий, не займистий, вибухобезпечний, не отруйний. Стійкий до дії екстремально високих температур (до 120 градусів Цельсія). Він має вигляд гранул з колірною гамою від жовтуватого до темно-брунатного відтінків. Катіонообмінні смоли КУ-2-8 отримують внаслідок полімеризації, поліконденсації або за допомогою хімічної обробки полімеру, що не має властивостей іоніту. Для нормальної роботи катіоніту необхідна попередня обробка розчинів і природних вод (вапнування, фільтрування, коагуляція). Вода повинна бути максимально очищена від завислих часток, мастил, органічних речовин, оксидів заліза.

Cфери використання катіоніту КУ-2-8

катіоніт купити гуртЗастосування катіонообмінних смол КУ-2-8:

  • Водопідготовка
  • Знесолення і деіонізація розчинів
  • Пом'якшення води
  • Очищення стічних вод
  • Хімічна промисловість
  • Гідрометалургія
  • Гальваніка

Широко застосовується катіоніт КУ-2-8 для опріснення вод, його застосовують при водопідготовці для пом'якшення та демінералізації (знесолення) води, часто у поєднанні з аніонітами, для досягнення комплексного ефекту у водопідготовці. Катіоніт КУ-2-8 використовується при очищенні стічних і зворотних вод, у гальванотехніці і металообробці для регенерації відходів. Це один з найбільш перспективних катіонітів при охороні водойм від забруднення. В аналітичній хімії він застосовують для розділення речовин методом хроматографії, в хімічній технології, як каталізатор для органічного синтезу та для одержання особливо чистих речовин. Катіоніт знаходить застосування в гідрометалургії для вибіркового вилучення полівалентних металів.

Іонообмінна смола використовується для розділення і очищення різних речовин у харчовій, фармацевтичній, медичній промисловості, для вилучення з розчинів неорганічних і органічних речовин основного характеру, а також для селективного виділення цінних, біологічно активних речовин з біосировини. Катіоніт КУ-2-8 також застосовується для пом'якшення і знесолення води на теплових і атомних електростанціях, котельнях, для очищення технологічних розчинів і стічних вод, поділу та виділення кольорових металів, як каталізатор тощо Катіоніт КУ-2-8 отримує набряклу структуру при потраплянні у воду. Смолу іонообмінну необхідно зберігати у зволоженому стані при температурі не нижче +2 °С в заводській упаковці у сухих і чистих складських приміщеннях. Для регенерації проводиться його промивка розчином сірчаної або соляної кислоти для переведення відпрацьованого катіоніту в Н-форму, а при використанні катіоніту для пом'якшення води його промивають розчином їдкого натру. При контакті з водою гранули катіоніту КУ-2-8 розбухають, внаслідок чого руйнується зв'язок з позитивними іонітами, закріпленими на каркасі зерен катіоніту КУ.

Позитивні іоніти, так звані функціональні групи, катіоніту КУ 2 переходять в склад води, в той час як позитивні іоніти солей кальцію, магнію і розчиненого заліза притягуються негативно зарядженим каркасом зерен катіоніту КУ-2-8, в результаті чого вода помякшується і відбувається знезалізнення. Середній термін служби катіоніту КУ-2-8 становить п'ять років, проте здатність катіоніту КУ виробляти іонний обмін протягом усього терміну придатності гарантується тільки при умові дотримання правил експлуатації як самого водоочисного фільтра, так і самого засобу. В органічному синтезі катіоніт КУ-2-8 застосовують як носій та каталізатор. У гідрометалургії його використовують для елюювання полівалентних металів.

Крім того, катіоніт КУ-2-8 потрібний для селективного розділення органічних сполук, наприклад, для кількісного поділу глюкозаміну і галактозаміну. Для переробки відходів металургії, розділення і очищення різноманітних речовин у хімічній промисловості також необхідний катіоніт КУ-2-8. Він активно використовується для очищення стічних вод. Іонообмінна смола КУ-2-8 знаходить застосування в процесах виробництва питної води та продуктів харчування. Використовується для аналітичних цілей, наприклад, у хроматографії.

Іонообмінні смоли

Іонообмінна смола – співполімер стиролу і дивінілбензолу. Має вигляд невеликих гранул сферичної форми (близько 1 мм в діаметрі) від світло-жовтого до темно-коричневого кольору. Це високомолекулярна полімерна речовина, монофункціональна сильнокислотна іонообмінна смола з гелевою структурою. Катіоніти – це тверді нерозчинні речовини, здатні обмінювати свої іони на іони з розчину, що їх оточує. Зазвичай вони є синтетичними органічними смолами, основною характеристикою яких є присутність у їхньому складі кислотних груп, водень яких може обмінюватися на іони металів, наявних у розчині. Органічна матриця катіоніту виготовляється шляхом поліконденсації мономерних органічних молекул, таких як стирол та дивінілбензол, містить один вид фіксованих іонів – сульфогрупи, приєднані до ароматичних кілець.

Іонообмінна смола відрізняється механічною міцністю, високою хімічною стійкістю до дії кислот, лугів, окисників, і осмотичною стабільністю. Розчиняється в органічних розчинниках і воді. Іонообмінна смола неплавкий, вибухобезпечний, негорючий, неотруйний, не містить радіоактивних речовин. Стійкий до дії високих (110-120 °С) температур. Обмінна ємність катіоніту не залежить від рН робочого середовища.

Іонообмінні смоли є нерозчинними у воді полімерами, макромолекули яких містять іонізовані групи, що мають властивості оборотного обміну деяких з їхніх іонів при контакті з іншими іонами, що перебувають у розчині. Смоли іонного обміну, здебільшого, мають синтетичне походження. У ланцюг полімеру вводяться групи іонів, що є позитивно чи негативно зарядженими. Існують два основних типи іонообмінних смол: ті, які обмінюються позитивним іонами, називаються катіон-обмінні смоли, і ті, які обмінюються негативними іонами, так звані аніон-обмінні смоли. Іоніти використовуються, як правило, для зміни іонного складу і концентрації розчину, в тому числі: для контролю якості води, для очищення промислової води, забрудненої важкими металами перед скиданням, для хімічного поділу в аналітичних цілях. Іонний обмін широко використовується в харчовій промисловості, гідрометалургії, хімічній, нафтохімічній, фармацевтичній, енергетичній галузях промисловості.

Застосування катіоніту КУ-2-8

Його застосовують при виготовленні цукру і підсолоджувачів, питної води, також він необхідний для пом'якшення ядерної та промислової води тощо. Одним із прикладів застосування катіоніту КУ-2-8 є підготовка води високого ступеня чистоти для енергетичної та ядерної галузі. Іонообмінна хроматографія - це хроматографічний метод , який широко застосовується для хімічного аналізу та поділу іонів. Наприклад, у біохімії він використовується для розділення таких молекул, як білки (амінокислоти) і ДНК/РНК. Іонообмінні процеси проводяться для виділення і очищення металів, у тому числі розділення урану, плутонію та інших актиноїдів, а також торію, лантану, неодиму, ітербію, самарію та інших лантаноїдів. Іонообмінники використовуються в переробці ядерного палива та утилізації радіоактивних відходів. Іонообмінні смоли здатні до регенерації, що здійснюється дією сильної кислоти для катіоніту (як джерело H+ іонів) або рідкої каустичної соди (гідроксиду натрію) в якості джерела гідроксил-іонів OH- для аніоніту.

Якщо Вам потрібно купити оптом катіоніт КУ-2-8, зверніться до компанії Система Оптимум. Питання щодо ціни на катіоніт КУ-2-8, а також умов оплати та доставки по Україні Ви можете оперативно вирішити з фахівцями компанії телефоном або через e-mail.   

Вага

фасування 1000 кг

мішок 20 кг

Поки немає жодного відгуку.

Поки немає жодного коментаря.

ОПТ
В інтернет магазині Система Оптимум Ви можете купити оптом Катіоніт КУ-2-8 за вигідною ціною, також замовити Катіоніт КУ-2-8 з доставкою по Україні. Система Оптимум - це прийнятні ціни, якісний товар і професійне обслуговування.

Дякуємо за Ваш відгук.

Дякуємо за Ваш коментар.

Замовлення дзвінка
Дякуємо за Ваше звернення. Наші менеджери зв'яжуться з Вами найближчим часом
Сталась помилка при надсиланні листа. Зв'яжіться будь ласка з менеджером.