Пошук

Кислоти

Магазин

Кислоти – це представники класу хім. сполук, які беруть участь у безлічі хімічних реакцій, що є попередниками нових наукових винаходів. Це складні речовини зі здатністю вивільнятися від катіона водню (К. Бренстеда) або такі, що можуть приймати електронну пару з формуванням ковалентного зв’язку (К. Льюїса). Молекула цих речовин складається з одного або декількох атомів водню і кислотного залишку. Загальна хім. формула кислот – НnА.

Розчини всіх кислот кислі на смак. Всім нам відомі смакові характеристики тих, які застосовуються в побуті та техніці: оцтової, яблучної, лимонної, аскорбінової, щавлевої і деяких інших. Кислий смак забезпечує поява у водних розчинах надлишку іонів гідронію (H3O+). Крім того, наявність цих іонів є причиною здатності індикаторів змінювати колір і, за умови високих концентрацій, пояснює подразнювальні властивості. Але варто знати, що не всі кислоти, так як перераховані вище, безпечні, і їх можна пробувати. Є дуже їдкі і навіть токсичні представники цього класу.
Кислоти – це клас хімічних сполук, що беруть участь у більшості хімічних реакцій, які спричиняють нові наукові відкриття.

У сучасній хімії кислоти діляться на наступні категорії:

За наявністю кисню:

За основністю:

За силою та концентрацією:

Крім того, кислоти можуть бути органічними та неорганічними, стійкими та нестійкими, нерозчинними та розчинними у воді.
Отримання безкисневих кислот можливе різними способами:

– синтезування з простих компонентів летких сполук плюс розчинення в H2O;

– розчинення у воді потрібного оксиду;

– електроліз розчинів солей;

– контакт розчинної солі та сильної кислоти (для створення слабких кислот, нерозчинних і легколетких).

Фізичні властивості. Переважна кількість кислот змішується з водою в різних пропорціях і твердне при малих температурних показниках середовища. Однак, кожній з них характерні свої особливості. Так, фосфорна К. – кристалоподібний продукт, добре розчинний у воді; кремнієва – твердий і нерозчинний. Деякі з цих речовин можуть бути винятково в розчинах (наприклад, хромова і марганцева кислоти), а деяким, летким, властивий різкий запах (соляній, бромистоводневій).
За фізичними властивостями кислоти поділяються на тверді, рідкі та газоподібні. Певні види кислот можуть мати характерний запах або яскравий колір. Крім того, кислоти характеризуються різним ступенем розчинності у простій воді.
Хімічні властивості. До основних хім. властивостей цього класу належать:

– зміна забарвлення індикаторів;

– формування солі і води при контакті з основами;

– взаємодія з основними оксидами;

– витіснення більш летких менш леткими і слабших сильнішими при взаємодії з солями;

– перебіг реакції при контакті з металами, відповідно до місця останніх у ряді напруг.

Практичне застосування кислот

Кислоти беруть участь у ряді хімічних реакцій, наслідком яких є отримання нових медичних продуктів або хімічних реактивів.

У сучасній техніці часто застосовують кислоти Бренстеда. Кислоти можуть активно взаємодіяти з різними металами та солями. Реакція з солями може відбуватися у тому випадку, якщо сіль була утворена леткою або слабкою кислотою.

Приклади такої взаємодії можна описати наступними рівняннями:

2HCl + Na2CO3 = 2NaCl + CO2 + H2O

СaCl2 + H2SO4 = CaSO4 + 2HCl

Купити кислоти за невисокою ціною для проведення найрізноманітніших хімічних експериментів Ви зможете у компанії Система Оптимум у Львові.