Generic selectors
Точні входження
Пошук у назві
Шукати за змістом
Шукати в публікаціях
Шукати на сторінках
product

Що таке диметилформамід?

Диметилформамид

Диметилформамід (ДМФА, DMFA) – це органічна сполука у формі безбарвної прозорої рідини дещо в’язкої консистенції. У чистому вигляді майже позбавлена запаху, однак при наявності продукту розкладання (CH3)2NH може злегка відчуватися «рибний». Змішується при поєднанні з більшістю орган. розчинників, за винятком вуглеводнів. Не виявляє стійкості до впливу сильних кислот та основ, у результаті чого піддається гідролізу, передусім при великих температурах.

Діелектрична проникність становить 36,71. Молярна маса – 73,09 г/моль, густина – 0,9445 г/см³. Термовластивості: t плавлення – -61 °C, t кипіння – 153 °C, t спалаху – 59 °С. Формула: C3H7NO.

Отримують цю речовину під час реакції диметиламіну та монооксиду вуглецю, поміщаючи їх у метиловий спирт при 100-150 °C, тиску 2,5-20 МПа. Ще один компонент процесу – метанолят натрію/карбоніли металів. Як варіант отримання – взаємодія сукупності диметиламін + метиловий ефір мурашиної кислоти (або сама кислота) із забезпеченням таких умов: 80-120 °C, 0,1-0,4 МПа. До того ж, швидше за все, знадобиться очищення від вологи і низки інших елементів. Очищують цей реактив шляхом вакуумної ректифікації. Щоб вилучити H2O і CH2O2  (мурашину кислоту), допустимо струсити чи перемішати разом з гідроксидом калію, а потім виконати відгін над оксидом кальцію/барію.

ДМФА – полярний апротонний розчинник, що характеризується високою темп-рою кипіння. Використовується при виготовленні штучних волокон, зокрема акрилових, полімерів та барвників. Ним розчиняють барвники при фарбуванні шкіряної сировини та паперової продукції, деревини, віскози тощо, екстрагують етин з газових сумішей, абсорбують хлористий водень, сірчистий ангідрид та інші кислотні гази. Він – активний учасник хімічних реакцій, задіюється в очищенні матеріалів способом перекристалізації. У зв’язку зі значною розчинною здатністю, проявляє ефективність до органічних сполук й до неорганічних солей. Як і метилціанід, часто застосовується для розчинення в спектроскопії електронного парамагнітного резонансу. Спектроскопічні дослідження здійснюються в ближній ІЧ-області. DMFA-розчинник використовують також, реставруючи художні роботи образотворчого мистецтва, створені темперами та олійними фарбами.

Серед додаткових процесів за участю цієї субстанції варто згадати такі: синтез альдегідів за Вільсмаєром, кислотно-основне титрування слабких кислот в середовищах неводного характеру (виступає саме середовищем), надання першої допомоги у випадку інтоксикації крапельно-рідкими ОР.

Диметилформамід та безпека

Цій речовині характерна чимала подразнювальна дія на слизові та шкіру. Потрапляючи до організму, вона діє резорбтивно, може завдати шкоди печінці, ниркам, серцю. ЦНС практично не пригнічує. Отруєння спостерігається при внутрішньому прийомі, при всмоктуванні цієї сполуки через шкірні покриви. Летальною є доза 10 г.

Використовуйте ДМФА правильно, за призначенням. Дотримуйтесь елементарних правил поведінки з розчинниками. Проявляйте обережність при перевезенні та зберіганні. Тоді ризики будуть зведені до нуля, а результат задовольнить максимально.

Share this postЗалишити відгук

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Generic selectors
Точні входження
Пошук у назві
Шукати за змістом
Шукати в публікаціях
Шукати на сторінках
product