Де застосовують ізооктан?

Изооктан

Ізооктан (2,2,4-триметилпентан) – це сполука органічної етимології, ізомер октану, граничний (насичений) вуглеводень аліфатичного ряду (ряду парафінів). Виглядає як прозора рідка речовина, що не має кольору. Запах – характерний бензиновий. Серед основних властивостей: – значна теплотворна здатність; – великий питомий електричний опір; – легке займання (t самозаймання – 430 °С); – змішування з вуглеводнями в різних

Continue reading »

Стеарат кальцію: властивості та застосування

Стеарат кальцію

Стеарат кальцію (кальцій стеариновокислий) – це хімічна сполука, сіль Ca і октадеканової кислоти. На вигляд – біла, можливо, з жовтуватим відтінком однорідна дрібнодисперсна порошкоподібна маса помірної щільності, нерозчинна у воді. Розчиненню піддається в бензолі, метилбензолі, етиловому спирті та інших органічних розчинниках. Токсичності стосовно людського організму не має і оперативно з нього виводиться. До підвищених температур

Continue reading »

Газоаналізатор. Особливості експлуатації

Газоанализатор

Газоаналізатори – це ручні або автоматичні вимірювальні прилади, призначені для аналізу якості газових сумішей, а також визначення кількості їх складових. Дія ручних основана на послідовному поглинанні компонентів різними реактивами. Автоматичні ж здійснюють вимірювання певної фізичної або фізико-хімічної характеристики суміші газів або її елементів безперервно. За принципом дії існує їх поділ на три групи: 1) В

Continue reading »

Що таке рефрактометр?

рефрактрометр

Рефрактометрами називають оптико-механічні безінерційні прилади прямої дії, призначені для вимірювання показника заломлення світла в різних середовищах. Рефрактометрія, в свою чергу – це дуже популярний метод ідентифікації хімічних сполук, аналізу кількості та структури, визначення фізико-хімічних властивостей речовин. Рефрактометр працює без джерела живлення. Він може зчитувати результати з мінімального обсягу зразка всього за кілька секунд, вимірювати концентрацію

Continue reading »

 рН-метр. Для чого він потрібен?

рН-метр

рН-метр – це різновид вимірювальних пристроїв, призначений для вимірювання кислотного рівня різних середовищ і матеріалів. Він дозволяє визначити показник pH (концентрацію водневих іонів) у харчових продуктах, косметичних засобах, біологічних рідинах, воді, сировині, що надходить на виробництво, тощо. Загалом, спектр сфер застосування цих приладів дуже великий: науково-дослідницька та лабораторна практика, водопідготовка, акваріумістика, мікробіологія, агрохімія і ґрунтознавство,

Continue reading »

Призначення спектрофотометра

Спектрофотометр

Спектрофотометр – це спектральний прилад, що дозволяє вимірювати відношення 2-х потоків оптичного випромінювання. Один з них падає на досліджуваний зразок, інший певним чином взаємодіяв з цим зразком. За допомогою цього пристрою можна вимірювати оптичні хвилі різної довжини, а відтак у підсумку виходить спектр відношень потоків. Найчастіше його використовують стосовно спектрів пропускання або відбиття випромінювання. В

Continue reading »

Де застосовують етилацетат

этилацетат

Етилацетат – це етиловий ефір оцтової кислоти у вигляді горючої безбарвної леткої рідини, що має різкий фруктовий запах. Механічні домішки відсутні. Це помірно полярний розчинник з властивостями складних ефірів. Розчиненню піддається в етиловому спирті, сірчаному ефірі, бензолі, метилтрихлориді, метилбензолі та деяких інших органічних розчинниках. Що стосується води, то в ній розчинення слабке. Сам він розчиняє

Continue reading »

Перхлоретилен для хімчистки

Перхлорэтилен

Перхлоретилен – це хлорорганічний розчинник у вигляді безбарвної рідини з різким запахом. Найчастіше застосовується в хімчистці (хімічне чищення в спеціальних пристроях на рідких розчинниках), де він легко витіснив багато інших розчинних матеріалів, через значну кількість незаперечних переваг. Він не належить до горючих речовин. Його використання допустиме без дотримання спеціальних запобіжних заходів. Він ефективний стосовно майже

Continue reading »

Калієво-літієвий електроліт. Властивості, особливості застосування

Калієво-літієвий електроліт

Калієво-літієвий електроліт – це популярний у наш час хімічний продукт. Це гарантія оптимальної роботи акумулятора протягом тривалого періоду. Це матеріал, який активно застосовують на автотранспортних підприємствах, у металургійній і гірничодобувній галузях, машинобудуванні, при ремонті та обслуговуванні залізниць, для електричних навантажувачів і електровозів шахт, на виробництвах лужних акумуляторів та ін. Випуск можливий у двох станах (рідкому

Continue reading »

Сульфіт натрію – консервант, відбілювач, антиоксидант

Сульфит натрия

Сульфіт натрію (натрій сірчистокислий) – це сіль Na і H2SO3. На вигляд це біла порошкоподібна маса (якщо мова йде про технічну речовину, то з легким жовтим відтінком). При контакті з водою розчиняється; також розчиненню піддається в спирті, але не в жирах. Не горить, небезпеки пожежі та вибуху не несе. Молярна маса – 126,037 г/моль, густина

Continue reading »
Pages:1234»